https://dientubachviet.com/

Sale

Chuyên gia điện tử - combo

Giá khuyến mại 451.800₫

Giảm giá: -10%

Xem trước
Sale

Chuyên gia làm mạch - Combo

Giá khuyến mại 343.800₫

Giảm giá: -10%

Xem trước
Sale

Hàn linh kiện hứng thú - Combo

Giá khuyến mại 154.800₫

Giảm giá: -10%

Xem trước
Sale
Xem trước

Vỏ nhôm chế khoan cầm tay

134.000₫

Phụ kiện như hình lỗ bắt vít tương thích với động cơ 540/550/555 Combo khoan cầm tay đầy đủ động...Xem thêm

Xem trước

Combo tự học Arduino cơ bản

515.000₫

Bộ tài liệu học arduino cơ bản được share miễn phí kèm theo bộ kít nha mấy bạn...Xem thêm

Xem trước
Sale

Chuyên gia điện tử - combo

451.800₫

502.000₫

Xem trước

Chuyên gia làm mạch - Combo

Giá khuyến mại 343.800₫

Giá cũ: -10%

Điện tử vui, giảm giá combo dụng cụ làm mạch tới 20% Xem thêm

Xem trước

Hàn linh kiện hứng thú -...

Giá khuyến mại 154.800₫

Giá cũ: -10%

Điện tử vui, giảm giá combo dụng cụ làm mạch tới 20% Xem thêm

Xem trước

Làm mạch vui vẻ - Combo

Hết hàng

Điện tử vui, giảm giá combo dụng cụ làm mạch tới 20% Xem thêm

Xem trước
02363 899 354