https://dientubachviet.com/

Sale

Chuyên gia điện tử - combo

Giá khuyến mại 451.800₫

Giảm giá: -10%

Xem trước
Sale

Chuyên gia làm mạch - Combo

Giá khuyến mại 343.800₫

Giảm giá: -10%

Xem trước
Sale

Hàn linh kiện hứng thú - Combo

Giá khuyến mại 154.800₫

Giảm giá: -10%

Xem trước
Sale
Xem trước
Sale
Xem trước

Cánh tay Robot 4 bậc tự...

Hết hàng

A. RẮP MÔ HÌNH Đây là bộ sản phẩm của Me arm (bộ sản phẩm có thể khác vài linh...Xem thêm

Xem trước

Combo tự học Arduino cơ bản

515.000₫

Bộ tài liệu học arduino cơ bản được share miễn phí kèm theo bộ kít nha mấy bạn...Xem thêm

Xem trước
Sale

Chuyên gia điện tử - combo

451.800₫

502.000₫

Xem trước

Chuyên gia làm mạch - Combo

Giá khuyến mại 343.800₫

Giá cũ: -10%

Điện tử vui, giảm giá combo dụng cụ làm mạch tới 20% Xem thêm

Xem trước

Hàn linh kiện hứng thú -...

Giá khuyến mại 154.800₫

Giá cũ: -10%

Điện tử vui, giảm giá combo dụng cụ làm mạch tới 20% Xem thêm

Xem trước

Làm mạch vui vẻ - Combo

Hết hàng

Điện tử vui, giảm giá combo dụng cụ làm mạch tới 20% Xem thêm

Xem trước

Tin tức

02363 899 354