opto, cách ly quang

Xem trước

6N136 DIP-8

12.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước

A2630 SOP8

36.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước

HCPL-M456

12.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước

A7840 (14A7.1)

48.000₫
Xem trước

PC847 dip16

10.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
02363 899 354