opto, cách ly quang

Xem trước

6N136 DIP-8

12.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước

HCPL-M456

12.000₫
Xem trước

TLP181 SOP-4

6.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước

A7840 (14A7.1)

48.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước

4N35

4.500₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước
02363 899 354