IC nguồn - Biến áp - nguồn tổ ong - adapter

NCP1207 SOP-8

28.000₫
Xem trước

DK1203 DIP8

10.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước

LM317DCY SOT223

10.000₫
Xem trước

IR2184 SMD

35.000₫
Xem trước

L9637D

45.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước

IC 28C256

100.000₫
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
Xem trước
02363 899 354