Domino - jack nối - đầu cos - dây điện - dây nối , đầu nối, đầu usb

02363 899 354