Cánh tay Robot 4 bậc tự do mica DIY

250.000₫A. RẮP MÔ HÌNH

Đây là bộ sản phẩm của Me arm (bộ sản phẩm có thể khác vài linh kiện. Nhưng đảm bảo đều sử dụng tốt nhé)

Linh kiện gồm:
- Servo: 4 cái.
- Ốc vít.
- Bộ linh kiện mica.
- Nâng mạch 4 cái.

http://cdn.instructables.com/FBB/HPXU/HY4L3DNW/FBBHPXUHY4L3DNW.LARGE.jpg

Cả 2 thanh ngang luôn nhé. Rồi đặt vào như thế này.

http://cdn.instructables.com/FMY/TITB/HY4L3DRC/FMYTITBHY4L3DRC.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FXD/P1Q6/HY4L3DT5/FXDP1Q6HY4L3DT5.LARGE.jpg

Lắp thanh liên kết.

http://cdn.instructables.com/FS0/VSE9/HY7389UR/FS0VSE9HY7389UR.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FXZ/DTJX/HY4L3DVW/FXZDTJXHY4L3DVW.LARGE.jpg

 

http://cdn.instructables.com/FVB/S118/HY7389UC/FVBS118HY7389UC.LARGE.jpg

Rồi đặt bộ phận trên với đế dưới nha.

2014-07-28 11.35.36.jpg

Tiếp tục nào…

Picture of Left and right forearms

Lắp vô…

2014-07-28 11.40.32.jpg

http://cdn.instructables.com/F7O/S9HN/HY738975/F7OS9HNHY738975.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FE0/23UP/HY73897T/FE023UPHY73897T.LARGE.jpg

Đúng thứ tự nhé.

http://cdn.instructables.com/FQB/20MA/HY73899U/FQB20MAHY73899U.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/F2W/BE82/HY7389AJ/F2WBE82HY7389AJ.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/F1X/8XQL/HY7389AY/F1X8XQLHY7389AY.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FOD/UHS7/HY7389BP/FODUHS7HY7389BP.LARGE.jpg

  1. MỎ KẸP

Gần xong rồi… nhanh nào, hurry up!

Picture of The Claw! (the claw...)

http://cdn.instructables.com/FRW/KFR0/HY7389EV/FRWKFR0HY7389EV.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/F9U/L8FK/HY7389G1/F9UL8FKHY7389G1.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FMY/TQGP/HY7389FM/FMYTQGPHY7389FM.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FD9/W635/HY7389G9/FD9W635HY7389G9.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FNW/VA1Z/HY7389GH/FNWVA1ZHY7389GH.LARGE.jpg

 

http://cdn.instructables.com/F2H/HHP6/HY7389LD/F2HHHP6HY7389LD.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FC8/5IX9/HY7389MZ/FC85IX9HY7389MZ.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/F0O/9F0Z/HY7389O7/F0O9F0ZHY7389O7.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FVF/QCNW/HY7389PB/FVFQCNWHY7389PB.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FL8/LCA3/HY7389Q2/FL8LCA3HY7389Q2.LARGE.jpg

02363 899 354