Cánh tay Robot 4 bậc tự do mica DIY

230.000₫

Hết hàng


A. RẮP MÔ HÌNH

Đây là bộ sản phẩm của Me arm (bộ sản phẩm có thể khác vài linh kiện. Nhưng đảm bảo đều sử dụng tốt nhé)

Linh kiện gồm:
- Servo: 4 cái.
- Ốc vít.
- Bộ linh kiện mica.
- Nâng mạch 4 cái.

CÙNG LÀM THÔI  NÀO!!!

  1. ĐẾ

Dùng nâng mạch nâng đế đặt servo lên.

Rồi lắp Servo vào…

  1. CÁNH TAY

Lắp 2 cánh tay 2 bên. Lắp từ dưới lên nha…

Rối đặt vít liên kết vào như thế này nhé!

Rối tiếp là truyền động cánh tay:

 

Rối lắp vô. Lưu ý: Servo có thể quay 180 độ. Nên khi lắp thì để góc quay tối đa rồi đặt nối như hình dưới nhé.

Tiếp tục…

Góc cực đại ứng với như thế này nữa nhé.

Tiếp là thanh đỡ.

Quan sát kỹ, lắp đúng chiều nhé!

Đặt vào và vặn chặt.

http://cdn.instructables.com/FBB/HPXU/HY4L3DNW/FBBHPXUHY4L3DNW.LARGE.jpg

Cả 2 thanh ngang luôn nhé. Rồi đặt vào như thế này.

http://cdn.instructables.com/FMY/TITB/HY4L3DRC/FMYTITBHY4L3DRC.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FXD/P1Q6/HY4L3DT5/FXDP1Q6HY4L3DT5.LARGE.jpg

Lắp thanh liên kết.

http://cdn.instructables.com/FS0/VSE9/HY7389UR/FS0VSE9HY7389UR.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FXZ/DTJX/HY4L3DVW/FXZDTJXHY4L3DVW.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FGD/IAGL/HY7389VQ/FGDIAGLHY7389VQ.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FVB/S118/HY7389UC/FVBS118HY7389UC.LARGE.jpg

Rồi đặt bộ phận trên với đế dưới nha.

2014-07-28 11.35.36.jpg

Tiếp tục nào…

Picture of Left and right forearms

Lắp vô…

2014-07-28 11.40.32.jpg

http://cdn.instructables.com/F7O/S9HN/HY738975/F7OS9HNHY738975.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FE0/23UP/HY73897T/FE023UPHY73897T.LARGE.jpg

Đúng thứ tự nhé.

http://cdn.instructables.com/FQB/20MA/HY73899U/FQB20MAHY73899U.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/F2W/BE82/HY7389AJ/F2WBE82HY7389AJ.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/F1X/8XQL/HY7389AY/F1X8XQLHY7389AY.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FOD/UHS7/HY7389BP/FODUHS7HY7389BP.LARGE.jpg

  1. MỎ KẸP

Gần xong rồi… nhanh nào, hurry up!

Picture of The Claw! (the claw...)

http://cdn.instructables.com/FRW/KFR0/HY7389EV/FRWKFR0HY7389EV.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/F9U/L8FK/HY7389G1/F9UL8FKHY7389G1.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FMY/TQGP/HY7389FM/FMYTQGPHY7389FM.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FD9/W635/HY7389G9/FD9W635HY7389G9.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FNW/VA1Z/HY7389GH/FNWVA1ZHY7389GH.LARGE.jpg

 

http://cdn.instructables.com/F2H/HHP6/HY7389LD/F2HHHP6HY7389LD.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FC8/5IX9/HY7389MZ/FC85IX9HY7389MZ.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/F0O/9F0Z/HY7389O7/F0O9F0ZHY7389O7.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FVF/QCNW/HY7389PB/FVFQCNWHY7389PB.LARGE.jpg

http://cdn.instructables.com/FL8/LCA3/HY7389Q2/FL8LCA3HY7389Q2.LARGE.jpg

02363 899 354