Cánh tay Robot 4 bậc tự do mica DIY

95.000₫Cánh tay Robot 4 bậc tự do mica DIY

Linh kiện gồm:

- Servo SG90 : 4 cái.

- Ốc vít : 1 bộ

- Bộ linh kiện tay robot mica : 1 Bộ

- Đế Nâng mạch : 4 cái.

Kích thước: 14x9x18 cm

Hướng dẫn lắp ráp và code mẫu https://www.instructables.com/4-DOF-Mechanical-Arm-Robot-Controlled-by-Arduino/

Phần mềm để điều khiển Cánh tay Robot bằng tay hoặc bằng điều khiển từ xa IR có sẵn tại GitHub và được bao gồm trong thư viện ServoEasing Arduino : https://github.com/ArminJo/ServoEasing/tree/master/examples

02363 899 354