Mạch nạp ISP Prog V2 Renew cho 89S AVR ( 8C5.3 )

135.000₫Link phần mềm nạp 

link

Cài Driver cho mạch nạp  :

Nạp chương trình cho CHIP :

02363 899 354