module Wifi ESP 8266 ESP -13 ( 3C7.2 )

110.000₫

Tình trạng             : hàng mới

Chế độ bảo hành  : không bảo hành.

Chế độ dịch vụ      : tư vấn kỹ thuật. module Wifi ESP 8266 ESP -13 ( 3C7.2 )

02363 899 354