Vỏ tay hàn T12 (không bao gồm mạch trong tay hàn)

35.000₫


02363 899 354