Vỏ nhôm chế khoan cầm tay (5E5)

134.000₫

Phụ kiện như hình lỗ bắt vít tương thích với động cơ 540/550/555

Combo khoan cầm tay đầy đủ động cơ + đầu kẹp mũi khoan 

02363 899 354