Vỏ nhôm chế khoan cầm tay

134.000₫Phụ kiện như hình lỗ bắt vít tương thích với động cơ 540/550/555

Combo khoan cầm tay đầy đủ động cơ + đầu kẹp mũi khoan 

02363 899 354