UC3846 SMD (5A9.2)

25.000₫Thông tin UC3846N SMD chính hãng (5A9.2)

-Số chân : SOP8

-Loại ic : ic dao động.

02363 899 354