Tua Vít 2 Đầu 195mm

44.000₫Cấu trúc: 2 đầu ( dẹp, tròn 4 chấu )

Trục: 5.8mm

Dài: 195mm

02363 899 354