tụ gốm titan 684p( 0,00068uF 0,68nF 50V)(11A16.3)

900₫

Tình trạng               : hàng mới

Chế độ bảo hành   : không bảo hành

Chế độ dịch vụ      : tư vấn kỹ thuật


02363 899 354