tụ gốm 221pf (0.00022uf 0.22nF) (5A16.1)

900₫

Tình trạng             : hàng mới

Chế độ bảo hành : không bảo hành

Chế độ dịch vụ     : tư vấn kỹ thuậttụ gốm titan 221p 

hay còn giá trị khác là 0.00022uF  hoặc  0.22nF

02363 899 354