tụ chống sét 222j 2kv 222p 2kv

3.000₫


02363 899 354