tụ 275V 250VAC 223 22N RIFA

12.000₫

Hết hàng

02363 899 354