Trở thanh 2.2k 9 chân (5B12.1)

1.500₫


02363 899 354