Thu 315 Mhz có học lệnh (8B8)

48.000₫

Hết hàng


CHI TIẾT SẢN PHẨM

Hướng dẫn Cách Lập trình:

1. Xóa dữ liệu hiện có: Nhấn nút học 8 lần ----- Đáp ứng: Đèn LED nhấp nháy 7 lần.

2. Học mã từ xa: nhấn phím học một lần, hai lần hoặc ba lần sau đó đèn LED bật : là đang ở chế độ học lệnh.Sau đó Nhấn bất kỳ nút nào của bộ điều khiển từ xa thì đèn LED nhấp nháy ba lần báo học thành công.

3. Kiểm tra: sau khi học lệnh , bảng điều khiển có thể được điều khiển bởi bộ điều khiển từ xa. Có thể thêm nhiều tay phát RF khác nhau với các mã ID khác nhau,chỉ cần bắt đầu từ bước 2 với các tay phát khác.

Có thể trộn các chế độ khác nhau với các tay phát khác nhau .

Có 3 chế độ hoạt động : (bước 2)

- đầu tiền phải làm bước 1 để xóa dữ liệu ban đầu

- Sử dụng nút học lệnh: Nhấn một lần: Chế độ không tự giữ (chế độ tạm thời)  ON khi giữ nút trên tay phát,OFF khi nhỏ nút trên tay phát

                                       Nhấn hai lần: Chế độ tự khóa (nhấn nút trên tay phát 1 lần thì ON,nhấn thêm lần nữa mới OFF

                                       Nhấn ba lần: chế độ interlocked (khi nhấn 1 nút bất kì thì chân tương ứng ON,3 chân còn lại OFF)  chỉ có 1 kênh ON

Lưu ý : khi muốn cài chế độ khác thì phải thực hiện bước 1 để xóa chế độ cũ

02363 899 354