Thạch anh 8Mhz 3 chân (3B14.3)

4.000₫


02363 899 354