SN75176B 75176 SOP8 (2A14.2)

15.000₫

Tình trạng              : Hàng mới.

Chế độ bảo hành  : Không bảo hành.

Chế độ dịch vụ     : Tư vấn kỹ thuật.Thông tin kỹ thuật SN75176B 75176 SOP8 (2A14.2)

-75176B, SN75176BDR, SN75176 là IC Giao Tiếp Truyền Thông SOP-8

02363 899 354