Sim808 GSM GPRS ( 7C1.3 )

475.000₫

Tình trạng             : hàng mới

Chế độ bảo hành  : bảo hành 1 tháng

Chế độ dịch vụ     : tư vấn kỹ thuật


02363 899 354