remote 2 nút 4 nút vỏ sắt 433Mhz học lệnh (2D8.1)

75.000₫

Hết hàng


 

Học được lệnh từ các remote chạy chíp như dưới

https://youtu.be/ei1kNEkMwrs

 

02363 899 354