BC817 BJT NPN 45v 1A giống c1815

1.000₫ 1.500₫


02363 899 354