ic nguồn bếp từ OB2269 DIP8 (6A11.1)

11.000₫


02363 899 354