NodeMCU ESP8266 WIFI KIT 8 màn hình OLED 0.91 inch (5C6.2)

220.000₫

Hết hàng


Tính năng:


WIFI Bộ 8 là một chi phí-Hiệu quả Internet của việc phát triển chương trình, chip chính sử dụng ESP8266, với CP2014 USB nối tiếp chip, pin lithium giao diện và sạc và xả

Mạch, 32 MByte Flash, ăng ten WIFI, 0.91-inch MÀN HÌNH hiển thị OLED.
Nó có thể được lập trình trong Arduino và NodeMCU môi trường
 
Chip chính: ESP8266
12 kỹ thuật số chân có thể đọc, viết, IIC, SPI, giữa, PWM và các chức năng khác
1 SAU CÔNG NGUYÊN đầu vào
MÀN HÌNH OLED kích thước và màu sắc: 0.91 OLED màu trắng
Điện áp làm việc: 3.3 V ~ 7 V

Tài liệu liên kết:
Https://www.adrive.com/public/drzr3P/datasheet%20F000905.rarESP8266-WIFI-Chip-0-91-inch-OL

ESP8266-WIFI-Chip-0-91-inch-OL

ESP8266-WIFI-Chip-0-91-inch-OL

ESP8266-WIFI-Chip-0-91-inch-OL

02363 899 354