NodeMCU-32S ESP32 Lua WiFi ( 3D2.2 )

125.000₫

Tình trạng            : Hàng mới.

Chế độ bảo hành : Bảo hành 1 tháng.

Chế độ dịch vụ     : Tư vấn kỹ thuật.Thông tin NodeMCU-32S ESP32 Lua WiFi ( 3D2.2 )

 

Nodemcu ESP32 Wifi BLE với module ESP32-WROOM-32 mới nhất với Dual core, tích hợp WiFi SoC và dual mode Bluetooth. Board hổ trợ tự động upload chương trình qua MicroUSB, giúp việc xây dựng một IoT prototype một cách nhanh chóng.

Thông số kỹ thuật :

 1. Module ESP32-WROOM-32
 • CPU: Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 microprocessor, operating at 160 or 240 MHz and performing at up to 600 DMIPS

 • Memory: 520 KiB SRAM

 • Wireless connectivity:

  • Wi-Fi: 802.11 b/g/n/e/i
  • Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE
 • Peripheral interfaces:

  • 12-bit SAR ADC up to 16 channels
  • 2 × 8-bit DACs
  • 10 × touch sensors
  • Temperature sensor
  • 4 × SPI
  • 2 × I²S
  • 2 × I²C
  • 3 × UART
  • SD/SDIO/MMC host
  • Slave (SDIO/SPI)
  • Ethernet MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support
  • CAN bus 2.0
  • IR (TX/RX)
  • Motor PWM
  • LED PWM up to 16 channels
  • Hall effect sensor
  • Ultra low power analog pre-amplifier
 • Security:

 • Operating temperature -40 + 85C

 • Operating voltate: 2.2-3.6V

 • Consumption: 80 mA typ

 • Dimensions: 18 mm x 20 mm x 3 mm

 1. Board
 • USB – 1x micro USB port for power and programming
 • Misc – BOOT and EN buttons, red (power) and blue (GPIO2) LEDs
 • Power Supply – 5V via USB or Vin pin
 • Dimensions – 51.4 x 28.3 mm

Hướng dẫn test

B1: Kết nối Nodemcu ESP32 Wifi BLE với máy tính qua dây cắm USB

B2: Mở phần mềm Arduino IDE và làm theo các hình sau

Tools–>Board:—>NodeMCU-32S

Screenshot_from_2018-01-05_15-13-39

Tiếp theo chọn File–>Example–>Basic–>Blink

Screenshot_from_2018-01-05_15-16-42

Sửa LED_BUILTIN thành số 2 như hình

Screenshot_from_2018-01-05_15-19-20

Screenshot_from_2018-01-05_15-19-55

Cuối cùng nạp chương trình cho board

Tài liệu tham khảo :

02363 899 354