Nguồn chính hãng cho Raspberry Pi 4 - 5.1V 3A

340.000₫

Phụ kiện Raspberry Pi, Raspberry Pi 4 B PSU chính thức, USB-C, 5.1V, 3A, US Plug, Trắng

02363 899 354