MUR1660CT U1660 TO-220 600V 16A Diot chỉnh lưu phục hồi (7A4.3)

9.500₫


02363 899 354