Module Sim800A MINI ( 7C2.1 )

220.000₫

Tình trạng             : hàng mới

Chế độ bảo hành  : bảo hành 1 tháng

Chế độ dịch vụ     : tư vấn kỹ thuật

Hết hàng


Module Sim800A MINI ( 7C2.1 )

1  GND、2  GND、3  5V、4  BAT、5  TXD、6  RXD

02363 899 354