module RS232 to TTL mini ( 3C2.4 )

15.000₫CHI TIẾT SẢN PHẨM

02363 899 354