Inventer 12v lên 12VAC 50Hz 200W (4D10.1)

150.000₫Bảng đầu vào DC 12V, đầu ra AC12V - qua biến áp lõi sắt từ ra điện 220VAC 50Hz

Đầu vào: DC 12V, giá trị bảo vệ điện áp thấp nhất là khoảng 10V, cao nhất là 15V

Đầu ra: AC12V

Dạng sóng đầu ra: sóng vuông

Tần số đầu ra: AC 50HZ

Công suất đầu ra: không làm mát bằng quạt 100W

                             Có quạt làm mát 200W,

Dòng điện đầu ra: 10A, chú ý đến làm mát bằng quạt

Bảo vệ kết nối ngược đầu vào: không sợ đầu vào đảo ngược

Kích thước: 9,6 * 3,9 * 1,8 cm

02363 899 354