module điều khiển động cơ L293D (9C4.1)

75.000₫

Hết hàng


Motor Driver Shield L293D là shield mở rộng dành cho Arduino.

Tương thích tốt với board Arduino Uno R3, Arduino LeonardoArduino Mega 2560.

Motor Driver Shield sử dụng 2 IC cầu H L293D và 1 IC logic 74HC595 điều khiển.

Do đó, motor shield có thể điều khiển nhiều loại motor khác nhau với mức áp lên đến 36V, dòng tối đa 600mA mỗi kênh điều khiển.

Các thành phần motor driver shield có thể điều khiển như sau:

2 servo

4 motor điện DC (M1, M2, M3, M4) theo các hướng khác nhau (mỗi motor có thể chạy với 1 hướng tới/lùi bất kì) thông qua 4 cầu H của L293D dòng 600mA (cực đại 1.2A)

2 stepper motor loại đơn cực (unipolar) hoặc lưỡng cực (bipolar)

Motor driver shield có sẵn các điện trở nối Gnd nhằm tránh các motor tự quay lúc khởi động.

Có sẵn nút RESET để khởi động lại board Arduino.

Các chân trên Shield được kết nối với board Arduino như sau:

+ 2 dây điều khiển 2 servo kết nối với chân số 9 và 10. Nguồn nuôi lấy trực tiếp từ board Arduino.

+ Motor 1 nối với chân 11

   Motor 2 nối với chân 3

   Motor 3 nối với chân 5

   Motor 4 nối với chân 6

  Chân 4, 7, 8, 12 dùng điều khiển motor thông qua IC 74HC595

+ Các chân chưa sử dụng: 2, 13, A0, A1, A2, A3, A4, A5

+ Trên shield có 1 jumper màu vàng PWR được sử dụng: nếu kết nối nguồn ngoài cho board Arduino thông qua jack DC (dùng pin 9V chẳng hạn) thì nguồn nuôi motor được lấy luôn từ jack này, không cần nối nguồn với EXT_PWR. Nếu ngắt jumper, bạn cần nối 1 nguồn riêng vào terminal EXT_PWR để nuôi motor.

02363 899 354