Mạch Bảo vệ 2 Cell nối tiếp 8V4 8A

27.000₫Tự ngắt tải khi mỗi điện áp mỗi cell xuống dưới 3v7

Bảo vệ quá dòng 8A

02363 899 354