L7809CV 1.5A TO220A 9V(5B1.3) điện áp dương

3.500₫


02363 899 354