IRFP460 MOSFET N 500v 20A (1B7)

22.000₫

Hết hàng

02363 899 354