Ic L7806CV 1.5A TO220A 6V (5B1.2) điện áp dương

3.000₫


02363 899 354