Hung Cuong ISP Prog v2

150.000₫

Hết hàng


Mô tả

Mạch nạp ISP v2

Mạch nạp ISP v2

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng:

http://www.mediafire.com/download/hvmv5bmstyq1tfz/ 

- Driver:

+ Windows XP:

http://www.mediafire.com/download/ys0w7nv5jbo3e1l/

 

+ Windows 7, 8, 10,....

http://www.mediafire.com/download/guy1r8erwerq57q/

- Phần mềm: Luôn sử dụng phần mềm bản mới nhất

Có thể sử dụng phần mềm ISP v2, phần mềm AVRDUDE hoặc phần mềm Multi Pro (Phần mềm Multi Pro đang trong quá trình phát triển)

* Phần mềm AVRDUDE:

+ Build 160922:

http://www.mediafire.com/download/c2brb29sd54aqeq/

* Phần mềm Multi Pro:

+ Build 161019: (Mới nhất)

http://www.mediafire.com/file/799zjh5vjg5z8ws/

 

* Phần mềm ISP v2:

+ Build 171218: (Mới nhất)

http://www.mediafire.com/file/0nc9jnsoi2szeac/Hung%20Cuong%20ISP%20Prog%20v2_b171218.rar

+ Build 160728:

http://www.mediafire.com/download/wsfox7py4nh7itp/

+ Build 160423:

http://www.mediafire.com/download/vz42lnpgj8z7fcc/

+ Build 160720:

http://www.mediafire.com/download/go7rks7qqzb15v7/

 

Hỗ trợ nạp VĐK theo chuẩn SPI và SWD như

- AT89S51, AT89S52

- Atmega8, Atmega16, Atmega32…

- STM32

- ARM của Nuvoton

+ Update 160720:

Hỗ trợ nạp SG8v1 của ICDREC

+ Update 160728:

Hỗ trợ nạp VĐK theo chuẩn C2 của Silab như C8051 và EFM8

Hỗ trợ nạp một số VĐK 8051 của Nuvoton như W79E2051, W79E4051

 

02363 899 354