Động Cơ Vàng Giảm Tốc DC 3-6V

15.000₫6V ≤200mA 200±10 rpm

3V ≤150mA 90±10 rpm

02363 899 354