Động cơ bước 5 dây 28BYJ-48 5V / 12V

45.000₫


02363 899 354