Động Cơ Bơm Chìm Mini 3 - 6V 3W

15.000₫Làm máy bơm mini bể cá cảnh, tưới nước rau mầm, ...

Thống Số Kỹ Thuật: 
- Điện Áp: 3 - 5V DC
- Dòng : 300mA
- Kích Thước: 23x43mm

- Lưu lượng bơm: 1.2~1.6L / 1 phút.
- Đầu Hút Nước Vào: 5mm
- Đầu Nước Ra:
   + Đầu Chui 45mm
   + Đầu Bao Ngoài: 75mm

02363 899 354