Động Cơ Bơm 385 6V-12V

75.000₫Điện áp hoạt động 5 đến 12VDC

Lưu lượng:điện áp 12V thì bơm 1.5L mỗi phút, 6V giảm một nửa

 Tự mồi khoảng 2 m, bơm lên được khoảng 4 m.

5-6V tiêu thụ dòng 90MA,12V tiêu thụ dòng120MA

02363 899 354