Đọc tín hiệu RTD MAX31865 cảm biến nhiệt độ PT100/PT1000 ( 5C1.1 )

190.000₫


02363 899 354