Đo nhiệt độ không tiếp xúc GY-906 MLX90614ESF (9B11.1)

186.000₫

Hết hàng


THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Nguồn cung cấp: 3-5 V 
Dòng tiêu thụ: 2,5 mA 
Nhiệt độ đo: -70 - 380 ° C 
Độ chính xác: ± 0.5 ° C 
Góc nhìn: 90 °

Khoảng cách:2->4cm

Truyền thông kênh giao thức I2C

Sơ đồ nối dây

Chương trình giao tiếp với Adruino

/***********************************************************************************************
#include
#include "MLX90614.h"
//=================================================================
esl::MLX90614 mlx90614;
float NHIET_DO;
//=================================================================
void setup() 
{
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) ; 
  Wire.begin();
  mlx90614.init( );
}
//==============================================================
void loop() {
  DOC_NHIET_DO();
  delay(500);
}
//==============================================================

void DOC_NHIET_DO()
{
  
  Serial.print( "NHIET DO MOI TRUONG XUNG QUANH: " );
  NHIET_DO = mlx90614.XUNGQUANH(); // ambient temperature
  if ( !mlx90614.is_crc_error() ) 
  {
    Serial.print(NHIET_DO);
    Serial.println("*C");
  } 
  Serial.print( "NHIET DO CUA VAT THE DO DUOC  : " );
  NHIET_DO = mlx90614.VATTHE(); // object1 temperature
  if ( !mlx90614.is_crc_error() ) 
  {
    Serial.print(NHIET_DO);
    Serial.println("*C");
 } 
 }

***********************************************************************************************/
Link Dowload:http://www.mediafire.com/download/3r9bsrvaadn15gj/GY-906.rar

02363 899 354