Đo dòng ACS712 30A ( 3C9.1 )

39.000₫Module cảm biến dòng điện ACS712 30A sử dụng ic  ACS712ELC-30B dựa trên hiệu ứng Hall chuyển dòng điện cần đo thành giá trị điện thế.

ACS712 là ic cảm biến dòng tuyến tính dựa trên hiệu ứng Hall. chân ACS712 sẽ xuất ra một tín hiệu analog ở chân Vout biến đổi tuyến tính theo Ip(dòng điện cần đo) được lấy mẫu thứ cấp DC(hoặc AC) trong phạm vi cho phép. Tụ Cf(theo sơ đồ) dùng để chống nhiễu.

Sơ đồ chân ACS712

     Cách sử dụng module ACS712 30A

 • Đo dòng điện​​ DC

​      Khi đo DC phải mắc tải nối tiếp Ip+ và Ip- đúng chiều , dòng điện đi từ Ip+ đến Ip- để Vout ra mức điện thế 2.5 - 5V tương ứng dòng 0 - 30A, nếu mắc ngược Vout sẽ ra điện thế 2.5V đến 0V tương ứng với 0A đến -30A.

      Cấp nguồn 5v cho module khi chưa có dòng Ip (chưa có tải mắc nối tiếp với domino) , thì Vout=2.5v. khi dòng Ip( dòng của tải) bằng 5A thì Vout=5v, Vout sẽ tuyến tính với dòng Ip , trong khoản 2.5V đến 5V tương ứng với dòng 0 đến 30A.

     Để kiểm tra ta dùng đồng hồ VOM thang đo DC đo điện thế Vout.

 • Đo dòng điện AC

​   Khi đo dòng điện AC, do dòng điện AC không có chiều nên không cần quan tâm chiều. 

   Cấp nguồn 5v cho module khi chưa có dòng Ip (chưa có tải mắc nối tiếp với domino) , thì Vout=2.5v. khi có dòng xoay chiều Ip(dòng AC) do dòng xoay chiều độ lớn thay đổi liên tục theo hàm sin, nên điện thế Vout sẽ là điện thế xoay chiều hình sin có độ lớn tuyến tính với dòng điện AC , 0 đến 5V(thế xoay chiều xoay chiều) tương ứng với -30A đến 30A (dòng xoay chiều).

      Để kiểm tra dùng VOM thang đo AC đo điện thế xoay chiều Vout.

      Ưu điểm của ACS712:

 • Đường tín hiệu analog có độ nhiễu thấp.
 • Thời gian tăng của đầu ra để đáp ứng với đầu vào là 5µs.
 • Điện trở dây dẫn trong là 1.2mΩ.
 • Nguồn :  5VDC.
 • Độ nhạy đầu ra từ 63-190mV/A.
 • Điện áp ra cực kỳ ổn định.
 • ACS 712 30A (x30B):
 • Ip: 30A đến - 30A
 • Độ nhạy: 180 - 190 mV/A.

​Tài liệu tham khảo :

Datasheet ACS712

02363 899 354