diot cầu DB107S SOP4 diode cầu (2B4.2)

2.000₫

Hết hàng

02363 899 354