Diode HER304 3A 400V (11H11.2B)

2.000₫



Điện áp: 50-400V

Dòng điện: 3A

Datasheet 

02363 899 354