Diode HER304 3A 400V

2.000₫Điện áp: 50-400V

Dòng điện: 3A

Datasheet 

02363 899 354