DIODE DIOT zener 3.3V 1W 1N4728

1.000₫

Tình trạng            : Hàng mới.

Chế độ bảo hành : Không bảo hành .

Chế độ dịch vụ     : Tư vấn kỹ thuật.Thông tin DIODE DIOT zener 3.3V 1W 1N4728

02363 899 354