DIODE DIOT Zener 10v 1W 1N4740

1.000₫

Tình trạng            : Hàng mới.

Chế độ bảo hành : Không bảo hành .

Chế độ dịch vụ     : Tư vấn kỹ thuật.Thông tin DIODE DIOT Zener 10v 1W 1N4740

02363 899 354