Điều khiển nhiệt có nắp XHW1411 220VAC -19~99 độ (1D9.1)

165.000₫CHI TIẾT SẢN PHẨM

Module cảm biến nhiệt độ XH-W1411 có ngõ ra là relay, thường mở, có hiện thị led bảy đoạn. Module này có thể cài đặt nhiệt độ cố định hoặc khoảng nhiệt độ để bật, tắt relay.

Điện áp đầu vào: 220V (có loại dùng 12VDC)

Chức năng:

- Ở chế độ F1 mạch sẽ đóng, ngắt relay theo thời gian, hai số bên trái là thời gian relay on, hai số bên phải là thời gian relay off. Thời gian tính bằng phút, tối đa là 99 phút

- Ở chế độ F2 mạch được sử dụng để cài đặt thời gian on, với 2 số bên trái là số giờ, 2 số bên phải là số phút. Sau khi kết thúc thời gian on thì relay sẽ áp đến khi nào được cấp lại nguồn

- Ở chế độ F3 mọi thao tác cài đặt giống với chế độ F2, nhưng chức năng của mạch được sử dụng cài đặt thời gian off

Để khôi phục cài đặt gốc cần thực hiện các thao tác sau:

Rút nguồn ra, sau đó nhấn giữ đồng thời 2 nút tăng giảm của phía bên trái (stop) sau đó cấp nguồn vào.

Để cài đặt nhiệt độ chênh lệch cần thực hiện các thao tác sau:

- Rút nguồn ra, sau đó nhấn giữ 1 nút giữa (nút Set) sau đó cấp nguồn vào

- Màn hình sẽ hiện thị thông số (--000--)

- Hiệu chỉnh nhiệt độ chênh lệch

- Nhiệt độ hiển thị ra màn hình theo công thức: nhiệt độ hiển thị màn hình = nhiệt độ đo được + nhiệt độ hiệu chỉnh

 

02363 899 354