Điện trở nhiệt ntc 8D-20 (12B15.2)

8.000₫


02363 899 354