Điện Trở nhiệt NTC 5D-13 (14A3)

3.500₫


02363 899 354